Quickscan onder 10 Gelderse musea tbv mogelijke aansluiting bij het Nederlands Museumregister, Erfgoed Gelderland   2008

Vooruitlopend op de herijking van het Museumregister wilde Erfgoed Gelderland een beeld hebben van de professionaliteit van tien Gelderse musea, die vereist is om de toelating bij het register aan te vragen of te verlengen. Museumadvies Els Thijssen voerde een quick scan uit en deed verslag van de stand van zaken. Erfgoed Gelderland nam de rapportages als basis voor verdere advisering aan de musea en begeleiding bij de vraagstukken. Inmiddels is het merendeel van de musea opgenomen in het Museumregister Nederland.