Projectleiding, conceptontwikkeling, fondsenwerving, inrichting en educatie Erfgoed Willem Vrieze
2011 – 2015          

De molen, de boerderij en het erf van Willem Vrieze zijn geschonken aan de Stichting Molenbezit gemeente Heerde, met als doel het domein een publieksfunctie met een flink cultuurhistorisch accent te geven. Museumadvies Els Thijssen had de projectleiding over de realisatie van het inrichtingsproject.

De werkzaamheden waren, naast de coördinatie, het opstellen van een ondernemingsplan, het uitwerken van het inhoudelijk concept in samenwerking met de lokale historische vereniging, de fondsenwerving voor het benodigde budget van € 150.000, de ontwikkeling van educatieve producten en de begeleiding van de realisatie.