Opzet ontwikkelingskader voor de monumentale en roerende collectie van Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen
2011 – 2013

De collectie van de stad Enkhuizen is uniek en tweeledig; de vele monumenten in bezit van de gemeente én de roerende stadscollectie bepalen de cultuurhistorische kwaliteit van de stad. Om de stadscollectie te verbinden aan de monumenten van de stad is in samenwerking met sjèm en ko een projectvoorstel – Collectie boven Water – uitgewerkt. Dit leidde tot een opdracht van de gemeente Enkhuizen voor een haalbaarheidsverkenning, om een verdienmodel en de publieksmogelijkheden van de onroerende en roerende stadscollectie te onderzoeken. Voor verdere uitwerking van de mogelijkheden van twee belangrijke en urgente locaties heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed subsidies verstrekt, zodat een herbestemming op basis van het projectplan Collectie boven Water kon worden uitgewerkt.

 

De stad koos er voor om deze bijdragen wel in te zetten voor nader onderzoek, maar naar herbestemmingen die mogelijk meer rendement uit de markt opleveren.