Managementtaken, financiering en projectleiding collectieregistratie Bakkerijmuseum De oude bakkerij, Medemblik
2005 -2006

Gedurende een jaar vervulde Museumadvies Els Thijssen de rol van manager in opdracht van de Stichting Bakkerijmuseum De oude bakkerij in Medemblik. Dit is een succesvol museum dat wordt beheerd door de oprichters, met de steun van een grote groep vrijwilligers. De organisatie bevond zich in een overgangsfase, waarin verdere professionalisering van de museale kerntaken noodzakelijk was.
Taken waren de regie over de bedrijfsvoering, de vrijwilligerscoördinatie, de opzet van een collectieplan, de supervisie over het collectieregistratieproject, het uitvoeren van een publieksonderzoek en tentoonstellingscoördinatie. Het museum is bijzonder populair en mag zich verheugen in erkenning met diverse prijzen voor een publieksvriendelijke benadering