Ontwikkeling museumvisie: haalbaarheidsonderzoek en museumconcept tbv nieuw zuivelmuseum
Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman
2014 – 2015

In Wapenveld, ten noordoosten van de Veluwe, wil de Stichting Erve IJzerman een nieuw landelijk zuivelmuseum vestigen. De provincie Gelderland en de gemeente Heerde steunen het plan. De locatie is een monumentale IJsselhoeve. Museumadvies Els Thijssen schreef voor het totale project een plan van aanpak. Vorig jaar volgde een analyse van de mogelijkheden in een haalbaarheidsonderzoek, dat de stichting deed besluiten het plan door te zetten. Er volgde een inhoudelijk museumconcept om de bewoningsgeschiedenis van de boerderij te verbinden met de Nederlandse zuivelgeschiedenis.

Op dit moment schrijft Els Thijssen aan een bidbook voor de verdere fondsenwerving om het plan te realiseren.