Gemeente Alphen aan den Rijn 2019
Onderzoek naar de uitbreidingsplannen van Archeon

In 2019 ontving Museumadvies Els Thijssen de opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, om de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen van Archeologisch Themapark Archeon met een Nationaal Scheepvaartmuseum, te toetsen.

Onderwerpen in het onderzoek waren de levensvatbaarheid van de exploitatie van het NRSM en de ruimte binnen de exploitatie voor de stichtingskosten van het museum. Daarnaast is onderzocht of er voldoende voorgaand onderzoek was gedaan om een gedegen afweging te maken. Tenslotte is de governance-structuur van het museum beoordeeld.