Het Friese Museumdorp 2017-2018

De bekende Aldfaers Erfroute in Zuidwest-Friesland ondergaat een vernieuwing, met een nieuwe naam: Het Friese Museumdorp. Museumadvies Els Thijssen heeft voor het museumdorp in Allingawier het nieuwe museumconcept ontwikkeld. De biografie van het terpdorp Allingawier en het leven in de kleinschalige Friese dorpsgemeenschap staan daarin centraal. De plannen zijn uitgewerkt in een ondernemingsplan en een nieuwe exploitatieopzet. De investeringen om de vernieuwingsslag te maken zijn in kaart gebracht. Voor de werving van sponsoren en fondsen is bij het ondernemingsplan een bidbook opgesteld.