(ver)bouw- & inrichtingsplannen

Verbouwing en herinrichting vragen om een dubbele blik, vanuit de museumfunctie en de (on)mogelijkheden van het gebouw.  Veel musea en erfgoedinstellingen zijn gevestigd in een monument of een beeldbepalend gebouw. Daarmee is de schil van het museum deel van de collectie. De ensemblewaarde van een museum in een historisch gebouw met een bijpassende collectie is groot. De dilemma’s en keuzes van het gebouw, een verbouwing en een (her)inrichting van een museum vergen kennis, om de eisen vanuit de collectie, de publiekstoegankelijkheid en de monumentale waarde met elkaar in evenwicht te brengen.  Museumadvies Els Thijssen is vanuit een museumopleiding en een monumentenopleiding  een gedegen partner in een (ver)bouwproces van een museum, of een andere erfgoedinstelling met een publieksfunctie.

Relevante projecten