businessplannen & conceptontwikkeling

In een haalbaarheidsonderzoek, ondernemingsplan of businesscase worden plannen en ambities vertaald naar de mogelijkheden van realisatie. Museumadvies Els Thijssen analyseert hiervoor het onderscheidend vermogen , de locatie, de omgevingsfactoren en het aanbod. Een inhoudelijk basisconcept is onontbeerlijk om de toegevoegde waarde van de plannen te kunnen vaststellen. Met een overzicht van de investeringen en een exploitatieopzet is het plan compleet. De rapportage is een onontbeerlijk document bij alle communicatie en fondsenwerving rond de plannen.

 

relevante projecten