Gemeente Hellevoetsluis   2018

Voor de gemeente Hellevoetsluis is een second opinion uitgevoerd voor de plannen om in de vestinghaven van Hellevoetsluis een museumkwartier te ontwikkelen. De opzet voor de organisatie, de benodigde exploitatie en de investeringen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en van een alternatieve opzet voorzien. De gemeente heeft nu meer informatie om de afwegingen voor de plannen – en de financiering daarvan – te kunnen maken. Het college heeft de aanbevelingen uit de second opinion met een positief advies voorgelegd aan de gemeenteraad.